Diolch yn fawr iawn am eich help a chymorth. Gwasaneth arbenning iawn.