Clinic Cyfreithiol am ddim

Ar 25ain Ebrill 2009, cynhelir clinic cyfreithiol yn rhad ac am ddim yn swyddfeydd Evans & Jones, 8b Station Road, Radyr rhwng 10am-2pm. Mi fydd cyfreithiwr arbennigol ar gael i ateb eich cwestinnau cyfreithiol ynghylch trawsgludo eiddo, ewyllysau a phrofiant, Pŵerau Atwrnai Parhaol, Pecynau Gwybodaeth am y Cartref, Cynlluniau Rhyddhau Ecwiti a gwerthu a phrynu mewn ocsiwn.

Yn ogystal a hyn, mi fydd Ymgynghorydd Arianol Annibynnol ar gael i drafod materion ariannol megis treth a phensiwn.

Os oes gennych gwestiwn penodol neu os hoffech gyngor ar unrhyw un o’r materion uchod, neu os hoffech drefnu apwyntiad, yna cysylltwch â ni nawr ar 02920 020909 neu dalia.evans@evansandjones.co.uk

On April 3rd, 2009, posted in: News by
> Back to all news