Newidiadau I’r Pecynau Gwybodaeth am y Cartref

Ers y 6ed Ebrill 2009, mae yna newidiadau pwysig i’r Pecynau Gwybodaeth am y Catref.

Mae hi nawr yn angenrheidiol fod Pecyn Gwybodaeth am y Cartref ar gael i bob tŷ sydd ar werth cyn ei body yn cael ei marchnata. Mae hyn yn dileu’r cyfnod trosiannol lle roedd modd cychwyn marchnata’r tŷ cyn belled bod y gwerthwr yn caddarnhau fod y pecyn wedi ei harchebu.

Ers y 6ed Ebrill 2009, mae’n rhaid i’r Pecyn Gwybodaeth am a Cartref gynnwys holiadur gwybodaeth am y tŷ. Rhaid i’r holiadur yma gael ei gwblhau gan y gwerthwr, ac mae’n rhoi gwybodaeth syml am y tŷ a efallai fydd o ddiddordeb i’r prynwr, gan gynnwys gwybodaeth am y treth cyngor, darparwyr trydan a nwy etc…

Hefyd mae’n rhaid i’r Pecyn Gwybodaeth am y Cartref gynnwys ymchwiliadau lleol cyflawn heb unrhyw bolisi yswiriant ynghlwm wrthynt.

Os ydych am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r newidiadau diweddaraf i’r Pecynnau Gwybodaeth am y Cartref, yna cysylltwch âg Evans & Jones heddiw ar 02920 020909 neu dalia.evans@evansandjones.co.uk

On April 2nd, 2009, posted in: News by
> Back to all news