Gostyngiad pellach yn y graddau llog

Ar 5ed Chwefror, fe gyhoeddod Banc Lloegr ostyngiad pellach yn y graddau llog. Mae’r cyfradd llog nawr yn 1% – y gradd lleiaf y bu erioed ers I Fan Lloegr gael ei sefydlu dros 300 mlynedd yn ôl.

Mae nifer o’r banciau a chymdeithasau tai, gan gynnwys yr Halifax a’r Nationwide, wedi cyhoeddi y meant yn pasio’r newid llog ymlaen at eu cwsmeriaid.

Os hoffech drafod unrhyw fater a godwyd ar y wefan hon, neu os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaethau cyfreithiol a gynnigir gan Evans & Jones, yna cysylltwch â ni ar 02920 020909.

On February 13th, 2009, posted in: News by
> Back to all news