cysylltwch â ni

Am wybodaeth pellach neu i drafod eich gofynion unigol ymhellach, cysylltwch â ni heddiw.

Ffôn: 02920 020909
Fax: 02920 844543

 

ffeindiwch ni

Cyfarwyddiadau o’r M4 / A470:

O gyffordd 32 o’r M4 (Coryton), ymunwch gyda’r A470 gan ddilyn yr arwyddion tuag at Merthyr Tydful. Unwaith ar yr A470, cymerwch y troad cyntaf tuag at Tongwynlais a Radyr.

Ar y cylchdro, cymerwch y troad cyntaf tuag at Radyr, Pentyrch a Gwaelod y Garth. Ar yr ail cylchdro, cymerwch yr ail troad i’r B4262 tuag at Radyr.

Dilynwch y ffordd yma, gan fynd yn syth dros y cylchdro nesaf, a pharhewch ar hyd y ffordd gan fynd drwy Dreforgan. Parhewch ar hyd y ffordd yma nes i chi gyrraedd Radyr, sydd tua hanner milltir.

Unwaith i chi basio heibio Station Road ar yr ochr chwith (cyn King’s Road) cymerwch y troad chwith nesaf ar ôl yr arwyddair am yr orsaf drên. Mae’r lôn yma yn rhedeg tu ol i’r siopau ar Station Road.

Mae mynediad y swyddfa a’r maes parcio i’w weld ar yr ochr chwith rhyw 20 metr ar hyd y lôn.