amdanom ni

Yr hyn sydd gennym i’w gynnig yw profiad a thechnoleg cwmni mawr ond cyfeillgarwch a hyblygrwydd sydd gan amlaf yn cael eu cysylltu â chwmni llai. Anelwn at ddarparu gwasanaeth personol i’n cwsmeriaid tra’n cadw meddylfryd realistig gyda’n ffioedd. Rydym yn hynod falch fod llawer o’n gwaith yn dod drwy ein cwsmeriaid presennol neu drwy argymhellion gan gwsmeriaid.

Ymfalchïwn ein bod yn cynnig gwasanaeth cyflym o safon uchel ac rydym wedi buddsoddi yn y dechnoleg gyfreithiol ddiweddaraf i’n helpu. Defnyddiwn system rheoli gwybodaeth sy’n caniatáu i’n cleientiaid gael mynediad i’w ffeil ar y we er mwyn dilyn statws eu hachos 24 awr y dydd.

Penodir cyfreithwyr i’ch achos i gyfateb a’ch gofynion unigol, a’r cyfreithiwr yna fydd yn delio gyda’ch achos o’r dechrau i’r diwedd. Credwn mewn cynnal cyswllt personol gyda’n cleientiaid, ac mae modd cysylltu’n uniongyrchol gyda’ch cyfreithiwr drwy e-bost, ffôn neu ffôn symudol o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am-6pm

partneriaid

Mae Rhian yn un o sefydlwyr y cwmni, ac mae ganddi dros 7 mlynedd o brofiad mewn nifer o feysydd cyfreithiol.

Arbeniga Rhian ym mhob agwedd o drosglwyddo eiddo, gan gynnwys gwerthu a phrynu preswyl, ail-forgeisi a throsglwyddo ecwiti. Mae ganddi hefyd brofiad mewn delio â materion sy’n ymwneud ag ewyllysau a phrofiant yn ogystal â’r gyfraith newydd sy’n delio â phŵer atwrnai.

Mae Rhian yn rhugl yn y Gymraeg ac mae’n mwynhau canu gyda Chôr Caerdydd ynghyd â chanu’r piano a’r delyn yn ei hamser hamdden.

Mae Dalia hefyd yn un o sefydlwyr y cwmni, sy’n arbenigo ym mhob agwedd o drosglwyddo eiddo, gan gynnwys perchnogaeth prydles a rennir, a materion cymdeithasau tai. Mae ganddi brofiad mewn paratoi datganiadau ymddiriedaeth, ewyllysion a phrofiant, pŵer atwrnai parhaol a Phecyn Gwybodaeth am y Cartref. Yn ei hamser hamdden, mae Dalia yn mwynhau cymdeithasu, sgïo a theithio.

Mae’r ddau bartner yn raddedigion o Brifysgol Cymru, Aberystwyth.